Belastingen

BSGWSinds 1 januari 2015 wordt de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen uitgevoerd door BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) te Roermond.
Deze samenwerking op het gebied van belastingen levert een aantal voordelen op. Veel werk hoeft niet meer dubbel te worden gedaan, kennis en ervaring worden gebundeld en door verdere professionalisering neemt de kwaliteit toe.

Alleen het uitvoerende deel van de gemeentelijke taken op het gebied van de heffing en inning van belastingen wordt ondergebracht bij BsGW. De gemeente behoudt zelf de bevoegdheid voor het vaststellen en wijzigen van het gemeentelijke belastingbeleid en het vaststellen van de belastingtarieven.

Alle informatie via BsGW

Vanaf 2015 kunnen burgers en bedrijven hun belastingvragen stellen bij BsGW.
Voor vragen over belastingen die bij de gemeente binnenkomen, zal geadviseerd worden om contact op te nemen met de klantenservice van BsGW.

Hoe bereikt u BsGW?

Dat kan op verschillende manieren:

Digitaal: via www.bsgw.nl

Bezoek voor al uw vragen eerst het digitaal loket en regel uw belastingzaken online. De belastingenwebsite biedt u alle vragen en antwoorden over de gemeentelijke belastingen én een persoonlijke pagina. Via uw persoonlijke pagina kunt u online uw belastingzaken regelen zoals digitale formulieren invullen en uw bezwaar of uw reactie insturen op elk moment dat het u het beste uitkomt (log in via Digid).

Telefonisch: via de belastingtelefoon 088 8420 420
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Houd er rekening mee dat het druk kan zijn. Reageer bij voorkeur via de belastingenwebsite, u kunt uw zaken dan regelen op het moment dat u zelf wenst.

Schriftelijk: via Postbus 1271, 6040 KG Roermond
Schriftelijk reageren kan uitsluitend via dit postadres.
Vermeld op alle correspondentie altijd uw burgerservicenummer (BSN) én het aanslagnummer.

Persoonlijk

Persoonlijke dienstverlening aan de balie van BsGW is mogelijk. Wij adviseren echter om eerst contact op te nemen via de website, de telefoon of per brief.

Wilt u uw vraag toch persoonlijk stellen, dan kan dat alleen op het adres van BsGW:
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen,
Maria Theresialaan 99 in Roermond.
Het kantoor van BsGW is geopend van 08.30 - 17.00 uur.

Formulieren

Formulieren voor kwijtschelding, bezwaar, hondenbelasting en andere formulieren, kunt u alleen aanvragen via uw persoonlijke pagina op de belastingenwebsite of via de belastingtelefoon.

Heeft u vragen over 2014 of eerder?

Voor vragen over de belastingen over 2014 of eerdere jaren kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Vaals, tel. 043 – 306 8568.
Mailen kan ook: naar f.coenen@vaals.nl of h.frohling@vaals.nl.
 

WOZ-waarden woningen openbaar

De WOZ-waarde van woningen wordt vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Vanaf dat moment kan ieder de WOZ-waarde van woningen opvragen. In 2015 heeft er een wetswijziging op de wet WOZ plaatsgevonden die bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar moeten worden. Op deze wijze is er meer transparantie voor de burgers.

Voor het inzien van de WOZ-waarde kijk op www.wozview.nl