Vacatures

Hier vindt u actuele vacatures bij de gemeente Vaals.
Voor vacatures bij andere gemeenten kunt u doorklikken naar
www.igom.nl.  

De gemeente Vaals is een dynamische organisatie die consequent werkt aan de nieuwe bedrijfsvoerings-filosofie. Sleutelwoorden daarbij zijn vraaggestuurd werken, oplossingsgerichtheid en kwaliteit.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit een viertal sectoren, te weten Maatschappij, Ruimte, Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De sector Ruimte bestaat uit twee afdelingen: Infrastructuur en VROM. De sector Maatschappij is gesplitst in twee eenheden: WMO & Leefbaarheid en Werk & Economie.


Er zijn op dit moment geen vacatures beschikbaar.