Rekenkamer commissie

Doel van de rekenkamercommissie is een versterking van de controlerende verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Terwijl een gemeenteraad gestimuleerd wordt om zich zoveel mogelijk te beperken tot hoofdlijnen, doelstellingen en kaders, heeft de rekenkamercommissie juist de opdracht om de uitvoering en toepassing tot “in de haarvaten” te controleren. Is voor een gemeenteraad het college van B&W de primaire gesprekspartner voor wat betreft het beleid; voor een rekenkamercommissie is dat vaak de ambtelijke (uitvoerings)organisatie.

De rekenkamercommissie Vaals kunt u bereiken via griffie@vaals.nl

Rekenkamer Commissie
De leden mr. M.H.J. (Thijs) Klaassen en dr. J.B.P.E.C. (Boudewijn) Janssen en de voorzitter H.J.M. (Bert) van Dijk

  • Communicatieplan Rekenkamercommissie Vaals

    Lees verder
  • Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie gemeente Vaals

    Lees verder
Archief