Stilte- en leefkwaliteit buitengebied

Het buitengebied van Vaals is één van de kroonjuwelen van de gemeente. Reden waarom we de kwaliteit van het buitengebied willen behouden en versterken.

In de strategische visie 2012 (Geef Vorm aan Vaals) is aangegeven dat sprake moet zijn van een evenwichtig gebruik van het buitengebied. Het buitengebied als grensoverschrijdend natuurgebied, waarin vooral fietsen en wandelen worden gepromoot en ondersteund.

Ook in het raadsakkoord 2010-2014 is nadrukkelijk stilgestaan bij het behoud van de kwaliteiten van het buitengebied:

“Ons fantastisch buitengebied is niet alleen een economische trekker van jewelste maar ook voor ons een plek waar we kunnen genieten en tot rust kunnen komen. We gaan het buitengebied beter beschermen door de overlast van gemotoriseerd verkeer aan te pakken en te reguleren. Indien nodig zijn we bereid om de meest waardevolle plekken uitsluitend selectief bereikbaar te maken”.

 • Programmapunten voor verbeteren stilte- en leefkwaliteit

  De gemeente Vaals heeft twee stiltegebieden die een hoogwaardige kwaliteitsimpuls geven aan de leefomgeving: een belangrijke kernwaarde van het keurmerk Cittaslow. Beleving van stilte en rust biedt mogelijkheden voor talrijke beleidsterreinen, zoals: recreatie en toerisme, cultuur en bezinning, landbouw, gezondheid en welzijn, sport. 

  Tijdens een in 2012 doorlopen interactief traject met als doel het verbeteren en benutten van de stilte- en de leefkwaliteit van het buitengebied, zijn 10 programmapunten samengesteld.

  Lees verder
 • Beleefweekend van Stilte en Donkerte

  In het kader van het programma Stilte- en leefkwaliteit buitengebied organiseert de gemeente Vaals, in samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem, sinds 2011 het Beleefweekend van Stilte en Donkerte.

  Lees verder
 • Een beknopt overzicht van de problematiek

  Het buitengebied en de daarin gelegen stiltegebieden (Vijlenerbos en omgeving gebied tussen Slenaken en Vaals) staan onder druk. Diverse factoren zijn van invloed op de beleving van stilte en rust in het buitengebied.

  Lees verder
 • Doelstellingen

  Wij streven naar een (meer) evenwichtig gebruik van het buitengebied. Daarvoor hebben we een aantal doelen geformuleerd.

  Lees verder
 • Wilt u meedoen?

  Vanaf 2013 zal er actief in verschillende werkgroepen worden gewerkt aan de verdere uitwerking van programmapunten.

  Lees verder
 • Stilte- en leefkwaliteit in de pers

  Lees verder
 • Participatie

  Lees verder
 • Landelijke en euregionale ontwikkelingen

  Lees verder