Blijk van waardering voor mantelzorgers Gemeente Vaals

Dit item is verlopen op 02-05-2017.

Het mantelzorgcompliment van de gemeente Vaals: aanvragen kan nog tot 1 mei 2017!

Sta eens stil bij mantelzorgBent u hulpbehoevend en heeft u één of meer mensen die u mantelzorg geven? Bijvoorbeeld een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving? Doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald en in eigen tijd? Dan kunt u voor hem/haar een blijk van waardering aanvragen: het Mantelzorgcompliment. De hoogte van dit blijk van waardering is voor 2016 vastgesteld op € 200 per zorgvrager.

Wie is mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig (meer dan 3 maanden gedurende meer dan 8 uur per week) en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De zorg is langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Ook mensen die zorg verlenen aan een terminaal zieke kunnen in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment.

Voorwaarden

Wilt u voor uw mantelzorger(s) dit blijk van waardering aanvragen, dan zijn er enkele voorwaarden:

  • U moet inwoner zijn van de gemeente Vaals; de mantelzorger mag wel buiten de gemeente Vaals wonen.
  • U mag maar 1 blijk van waardering weggeven per jaar. De hoogte van dit blijk van waardering is voor 2016 vastgesteld op € 200 per zorgvrager. Krijgt u hulp van meerdere mantelzorgers, dan mag u dit bedrag dus over hen verdelen.
  • U krijgt voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp van de mantelzorger(s) of de mantelzorger heeft terminale zorg verleend.

Hoe kunt u de waardering aanvragen?

U kunt deze waardering over het jaar 2016 bij de gemeente aanvragen tussen 1 oktober 2016 tot en met 1 mei 2017.

Vanaf 1 oktober

  • kunt u het digitale aanvraagformulier invullen
  • kunt u het aanvraagformulier afhalen tijdens de reguliere openingstijden bij het Klant Contact Centrum
  • kunt u bellen met het Klant Contact Centrum om een aanvraagformulier thuis gestuurd te krijgen.

U moet op de aanvraag duidelijk omschrijven welke mantelzorg u krijgt (waaruit bestaat de hulp?) en door wie. Als wij naar aanleiding van het ingevulde formulier nog vragen hebben, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via e-mail: wijdenkenmee@vaals.nl of telefoonnummer: 043-3068568.

Formulier

Middels onderstaande formulieren kunt u het Mantelzorgcompliment aanvragen. U kunt hierbij kiezen om het formulier met of zonder DigiD-inlog in te vullen. Kiest u ervoor om het formulier in te vullen door in te loggen met uw DigiD-inlogcode, dan zijn uw persoonsgegevens al ingevuld.