Nieuws

 • Zonnekaart

  Gemeente Vaals

  Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving? Dan is zonne-energie een goede optie: schoon, betaalbaar en beschikbaar.

  Lees verder
 • De programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016 – 2018 ter inzage

  Gemeente Vaals

  Burgemeester en Wethouders van Vaals brengen, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 190 van de Gemeentewet, hierbij ter kennis, dat vanaf nu tot de dag van de behandeling in de raadsvergadering op 10 november 2014, de programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016 – 2018, inclusief het financieel dekkingsplan van de gemeente Vaals ter inzage is gelegd. De gemeentebegroting 2015 wordt tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.

 • Vuurwerk in Von Clermontpark op 20 oktober 2014

  Vuurwerk

  Op 20 oktober a.s. wordt er bij gelegenheid van de najaarskermis in Vaals vuurwerk afgestoken in het Von Clermontpark. Dit vindt plaats tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Het vuurwerk wordt verzorgd door de firma RFI Pyro Events uit Landgraaf.

 • Water op straat: Een verantwoordelijkheid van ons allemaal

  Gemeente Vaals

  Nederland leeft met water. Vaals leeft met water. Daar kunnen we niet omheen. Iedereen wil graag schoon en gezond water, en een schone bodem. Maar ook: droge voeten. En dat wordt met de steeds extremere regenbuien steeds moeilijker. 

  Lees verder
 • Workshop en informatie voor mantelzorgers

  Steunpunt mantelzorg

  Steunpunt Mantelzorg organiseert in de maand oktober de volgende activiteiten.

  Lees verder
 • Informatie over het Persoonsgebonden Budget (PGB)

  SVB

  Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) vanwege een ziekte, handicap of ouderdom of voor hulp bij het huishouden?

  Lees verder
 • Wino Winkens: “Vrijwilligerswerk houdt me actief en alert.”

  Gemeente Vaals

  Als in Vaals en omstreken activiteiten worden georganiseerd, is de kans groot dat je Wino Winkens tegen het lijf loopt. Niet als bezoeker, maar als (mede)organisator, fotograaf, begeleider of manusje-van-alles. 

  Lees verder
 • Voortgang Koningin Julianaplein

  Gemeente Vaals

  Het kan u niet zijn ontgaan: de herinrichting van het Koningin Julianaplein is in volle gang. Na een periode van sloop is nu het moment aangebroken dat we voortvarend met de opbouw aan de slag gaan.

  Lees verder
 • Tijdens de herfstvakantie geen wekelijks spreekuur wethouder Verbeek

  Juliette Verbeek

  Wethouder Juliette Verbeek houdt op 23 okt. 2014 geen wekelijks spreekuur over verkeer en groen. Vanaf 30 oktober 2014 bent u weer elke donderdag van 09.00 tot 10.00 uur van harte welkom.

 • Nieuwe Infoblad verschenen

  Infoblad oktober

  Vanaf woensdag 15 oktober wordt het gemeentelijk Infoblad weer huis aan huis verspreid. Deze keer besteden we vooral aandacht aan de veranderingen op het gebied van Wmo, jeugdzorg en participatie, die per 1 januari a.s. ingaan. 

  Lees verder
 • STOPTOBER: in oktober met z’n allen 28 dagen stoppen met roken

  Stoptober

  Stoptober: heel Nederland – zowel rokers als niet rokers – helpt elkaar 28 dagen lang om te stoppen met roken. Elke roker weet dat stoppen met roken het moeilijkste is wat er is en toch wil vrijwel iedere roker wél stoppen.

  Lees verder
 • Gevraagd: Leden voor het stembureau

  Gemeente Vaals

  Op woensdag 18 maart 2015 worden de Verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen gehouden. Bij deze verkiezingen wordt weer met het rode potlood en papieren biljetten gestemd. 

  Lees verder
 • Opgelet met advertentiewerving voor gemeentegids!

  Gemeente Vaals

  Deze week kregen wij een melding van iemand die was benaderd met de vraag of hij een advertentie wilde opgeven voor de gemeentegids. 

  Lees verder
 • Veranderingen in het Sociale Domein

  Sociaal Domein

  Wat gaat er veranderen?
  De gemeente Vaals krijgt er net als de andere gemeenten in 2015 taken bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars. Als gemeenten staan wij dichter bij onze inwoners.

  Lees verder
 • Campagne ‘Samen kunnen we het zelf’ van start; herkent u onze inwoners?

  Gemeente Vaals

  In het kader van de veranderingen binnen het sociale domein heeft de gemeente Vaals, samen met de gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de publiekscampagne ‘Samen kunnen we het zelf’ opgezet. 

  Lees verder
 • Strengere handhaving parkeerverbod Prins Willem Alexanderplein

  Voetgangers

  De reconstructie van de Maastrichterlaan heeft geleid tot een aantal infrastructurele aanpassingen, waarbij die ter hoogte van het Prins Willem Alexanderplein wellicht het meeste in het oog springen. Het nieuwe busstation is langgerekt, heeft een dubbele busbaan en ruime wacht- en opstapmogelijkheden. 

  Lees verder
 • Dienstregeling Tuk tuk

  Tuk Tuk

  De Tuk Tuk rijdt op vaste tijden door de gemeente Vaals. Iedereen kan gratis gebruik maken van de Tuk Tuk.

  Lees verder
 • Wijziging in lijndienstregelingen

  Gemeente Vaals

  In verband met de reconstructie van de Maastrichterlaan is de dienstregeling van de Nederlandse, Duitse en Belgische busmaatschappijen gewijzigd. 

  Lees verder
Archief